Menu Close

Hình thức thanh toán

Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau:

– Giao hàng nhận tiền (COD):

Khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã kiểm tra và nhận hàng đầy đủ.

– Chuyển khoản qua ngân hàng: Sau khi đặt hàng, khách hàng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Prohealth.vn, tại các hệ thống ngân hàng mà Prohealth.vn mở tài khoản.

Gọi ngay