Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Prohealth.vn được vận hành bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế CTT Việt Nam.

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.

1. Thu thập thông tin cá nhân

– Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ khác.

Các thông tin bao gồm: Tên, tuổi, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, chi tiết thanh toán.

– Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mục tiêu của Prohealth.vn là xây dựng uy tín, tiện lợi và an toàn nhất cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi nội bộ, nhằm:

– Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Gửi e-newsletter thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Công ty.

– Tư vấn, hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Giải quyết các tranh chấp (nếu có).

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Công ty.

3. Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trong một vài trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm:

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty Dược phẩm Quốc tế CTT Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Thay đổi chính sách

Nội dung của Chính sách bảo mật này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của CTT Việt Nam cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi có sự thay đổi, CTT Việt Nam sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để bạn đảm bảo đó là bản cập nhật mới nhất. Quý khách hàng đồng ý rằng nếu tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của CTT Việt Nam sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo chính sách được sửa đổi.

Free 1900.588836