Bố mẹ thấp lùn con có cao được không?

Bố mẹ thấp lùn con có cao được không?

Câu trả lời là “có” nếu bố mẹ biết cách kích thích gen di truyền và chú trọng các yếu tố ngoài gen để con có sự “bứt phá” về chiều cao. “Số phận” của chiều...

Free 1900.588836