Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2021, Tổ chức Cảm Ơn Những Hy Sinh đã gửi tặng 48 xuất quà cho con emcán bộ, y sỹ, bác sĩ làm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Mỗi xuất quà gồm sách, truyện, đồ chơi và vitamin D3 cho các bé.

Tổ chức Cảm Ơn Những Hy Sinh tặng quà cho con em cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6

Gửi tặng quà cho các bé, đại diện tổ chức Cảm Ơn Những Hy Sinh cũng gửi lời sẻ chia với những khó khăn, vất vả của cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch.

 Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, sự sẻ chia, đồng hành của các đơn vị, tập thể, cá nhân là động lực tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ y tế kiên cường hơn, quyết tâm hơn, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: https://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/?UserKey=To-chuc-Cam-On-Nhung-Hy-Sinh-tang-qua-cho-con-em-can-bo-Trung-tam-Y-te-thanh-pho-Yen-Bai-n

Free 1900.588836